Dagens namn: Simon, Simone
I morgon: Viola

Din grundtrygghet på jobbet

Alla har en grundtrygghet på jobbet genom kollektivavtalet. 

Som medlem i IF Metall har du ytterligare förstärkt din grundtrygghet i medlemsförsäkringar.

Ett antal försäkringar ingår i din medlemsavgift, samt mot en ringa kostnad kan du kompletera upp dina försäkringar ytterligare.

Som medlem kan du också få rådgivning och hjälp av våra duktiga försäkringsinformatörer.
De hjälper dig med att skriva arbetsskaderapporter, ansökningar, ge rådgivning samt hjälper till med att föra din talan vid behov i försäkringsärenden gentemot försäkringskassan bl.a. Detta gäller främst arbetsskador och sjukdomar som sker på arbetet.

Kollektivavtaletsförsäkringar:  

 • Om du blir sjuk:
  Avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS
 • Om du blir skadad på jobbet:
  Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA
 • Om du blir arbetslös:
  Omställningsförsäkringen (Omställningsstöd och Avgångsbidragsförsäkringen, AGB)
 • Vid dödsfall före 65 årsålder:
  Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL
 • När du går i pension:
  Avtalspension SAF-LO inklusive premibefrielseförsäkring

För mer information: www.facketforsakrar.se

Medlemsförsäkringar:

För dig som är medlem i IF Metall ingår dessa medlemsförsäkringar i medlemsavgiften:

Som medlem kan du kompletera upp med ytterligare försäkringar.

För mer info: http://www.folksam.se/ifmetall

Skriv ut