Skriven av Klas Gillberg.

ide 200x187

  STUDIEVERKSAMHET


Studieorganisatör:

Samir Osmanbegovic   Samir Osmanbegovic, Borås

Visa förtroendeuppdragDölj förtroendeuppdrag

Tel: 729 19
Maila Samir

Vice studieorganisatör:

Genom våra arbetsrättslagar och kollektivavtal har vi fått många rättigheter, men också en hel del skyldigheter.
Ibland kan det vara svårt att veta vad som gäller i vissa situationer, men genom fackliga utbildningar kan vi rusta oss med kunskap och ta del av andras erfarenheter på olika områden. 
Facket ordnar kurser och utbildar inom ett brett spektra av olika områden. 
Den första man bör gå är en grundläggande medlemsutbildning, men beroende på intresse och uppdrag kan man sedan välja att fördjupa sig exempelvis i försäkringar, lagar i arbetslivet, förhandlingsteknik, eller hur man utför uppdraget som skyddsombud på bästa sätt. 

Observera att alla studieanmälningar från Ericsson AB i Borås ska gå genom klubbens studieorganisatör!

Visa uppdragsbeskrivning för studieorganisatörDölj uppdragsbeskrivning

Studieorganisatören ansvarar för att de förtroendevalda i klubben har utbildning för sina uppdrag samt att medlemmarna har grundläggande kunskap om vad det fackliga medlemskapen innebär - rättigheter, förmåner och skyldigheter.

Som studieorganisatör ska du

Om behov finns kan studieombud och en studiekommitté utses till hjälp i studiearbetet.Som studieorganisatör behöver du vara väl förtrogen med avdelningens, förbundets, LO:s och ABF:s studieverksamhet. Du bör också känna till samhällets möjligheter till vuxenstudier och vara insatt i de lagar som rör studieledighet samt gällande ersättningsregler.

Utbildningar:

Lokala:

Centrala:

LO:s kunskapssystem:

Skriv ut